Tijdens het project Cities of Things LAB010 is de Wijkbot Kit ontwikkeld als manier om snel prototypes van stedelijke robots te kunnen maken en interacties tussen robots en burgers in het echte leven te testen. Sinds begin 2022 zijn er al vele versies van Wijkbots gemaakt en getest, van Rotterdam tot Hamburg.

De Wijkbot Kit bestaat in principe uit vier onderdelen, hieronder schematisch weergegeven.

Het Wijkbot platform met afstandbediening. Door de combinatie van een basis met afmetingen maar tegelijkertijd open om eigen invulling aan te geven.

De add-ons geven de Wijkbot verder vorm. Materialen kunnen worden afgestemd op het doel van de workshop. Daarbij horen uiteraard ook gereedschappen om de materialen te kunnen bevestigen.

Add-ons kunnen ook sensoren zijn om de robot meer zelfstandig te laten bewegen. Deze zijn voor de workshops niet noodzakelijk en nog in ontwikkeling. Add-ons zijn ook cameras en geluid om andere manier te communiceren met omstanders. Dit hebben we een aantal keren toegepast.

De software component is vooralsnog vooral gekoppeld aan de add-on sensors of extra interactieve elementen. Voor de meeste workshops is dit niet nodig.

De workshop bestaat uit een aanpak en materialen. De kern is een sterke wisselwerking tussen ideevorming, prototypen en testen.

Voorbeelden

De Workshops met de Wijkbot Kit hebben in verschillende vormen plaatsgevonden. Daarnaast is Wijkbot Kit ingezet voor verschillende ontwerptrajecten van studenten en bij beurzen zoals Dutch Design Week.

 • hackathon*; IoT Rotterdam 2022, 1 dag, 20 deelnemers
 • hackathon; StadsLab open dag, 1 uur, 15 deelnemers
 • workshop*; ThingsCon 2022, 2 uur, 5 deelnemers
 • hackathon; CCmCC okt 2023, Hamburg, 3 uur, 15 deelnemers
 • workshop; Dutch Design Week 2023, Eindhoven, 2 uur, 5 deelnemers
 • hackathon; ThingsCon pre-event 2023; 1,5 uur, 50 deelnemers

*Hier gebruiken we de term hackathon als de nadruk op het maken ligt, en workshop als de nadruk op de reflectie ligt. Het ‘uitspelen’ van de interacties staat altijd centraal.

Aanpak

We kunnen een workshop afstemmen op het doel. Workshops met de Wijkbot kit kunnen een verbindend element zijn in een groep en het heeft een sterk sociale functie. De kerndoelstelling is het testen van mogelijke functies van stadsrobots, en de impact van interacties op straat (of in een gebouw). Onze ervaring leert dat het waardevol kan zijn om de deelnemers achtergrondkennis mee te geven en de opdracht scherp te formuleren (maar niet te gesloten) om kennis te ontwikkelen die verder gaat dan de eerste laag van mogelijkheden. Om dat zo goed mogelijke op het doel af te stemmen, is een goede intake essentieel, en ontwerpen we elke workshop op maat van de doelen van de organisatie.

Op basis van het toepassen van de Wijkbot in de afgelopen jaren, hebben we een onderzoeksartikel gepubliceerd voor het Netwerk van Applied Design Research (in preprint).

Activiteiten:

 • Start met een intake om context scherp te maken, keuze voor omvang workshop (lengte, aantal deelnemers, etc)
 • Defintief voorstel voor workshop opzet, lengte, materialen
 • Voorbereiden workshop: ontwerp van de workshop, een scherpe opdracht, materialen aanpassen op context, locatie bepalen, mailings voorbereiden aan deelnemers, regelen verslaglegging
 • Workshop doorlopen (halve dag, hele dag, avond+dag, dag+avond, programma), openingspresentatie, coaching, wrap-up
 • Verslaglegging. Inzichten deelbaar maken, aanbevelingen, video+fotomateriaal

Kosten:

Kosten zijn afhankelijk van de lengte van de workshop en de mate van ‘diepgang’. Afhankelijk daarvan zal er meer of minder voorbereiding nodig zijn. Ook in de verslaglegging kunnen verschillende keuzes worden gemaakt. De workshop kan op eigen locatie worden georganiseerd, of een specifieke locatie wordt samen gekozen.

Plan een Wijkbot Workshop

Meer weten of een vrijblijvende afspraak maken? Neem contact op met Iskander Smit via iskander [at] citiesofthings.nl.