De Inzamelbot is het resultaat van het co-design traject met de buurtbewoners van de Afrikaanderwijk, vertegenwoordigd in de Denktank Cities of Things LAB010. De denktank wordt gecoordineerd door partner in het project Afrikaanderwijk Coörporatie, en zij beschrijven de Inzamelbot als volgt:

Steeds meer intelligente en autonome objecten verschijnen in ons straatbeeld. Dit verandert de stad op systeemniveau, met impact op hyperlokaal buurtniveau.

De inzamelbot is een prototype van een mobiele inzamelaar, onderdeel van het nieuwe Grondstoffenstation op het Afrikaanderplein.
Op Koningsdag zamelt de inzamelbot alles is wat het publiek kwijt wil, maar wel hergebruikt kan worden. Denk aan plastic flesjes, bekertjes en blikjes. In de toekomst gaat de inzamelbot de Afrikaanderwijk Coöperatie helpen bij het gescheiden inzamelen van het afval van de Afrikaandermarkt.

De inzamelbot is bedacht en ontworpen door bewoners van de Afrikaanderwijk en de Afrikaanderwijk Coöperatie in een serie bijeenkomsten met het team van Cities of Things en Hogeschool Rotterdam. Het is een van de pilots van het Coöperatieve Consultancy Buro van de Afrikaanderwijk Coöperatie, waarin bewoners, onderzoekers en ontwerpers op een gelijkwaardige manier werken aan (maatschappelijke) vraagstukken.

De laatste posts over Inzamelbot: