Op 26 juni presenteerden vier teams van studenten industrieel ontwerpen aan de TU Delft hun prototypes voor zogenaamde “Neighborhood Navigators”. Het werk was onderdeel van het vak Interactive Technology Design waarin in een semester wordt ontworpen en prototypes gemaakt van mogelijke toekomst van interactieve technologie in de samenleving. Dit keer was het thema Future Citizenship.

Cities of Things was partner in het vak om de studenten uit te nodigen specifiek na te denken wat het zou betekenen als robots ook een vast onderdeel zouden zijn de wijk en een rol spelen in de dynamiek van de buurt.

In this assignment, the students are challenged to design “Neighbourhood Navigators”, autonomous robots intended to enhance community life by performing daily tasks and fostering social relationships among residents.

The assignment encourages you to think beyond conventional technology design, prompting you to envision a future where technology enhances neighbourhood citizenshipfosters community engagement, and promotes a sustainable and resilient urban environment.

Rechts vind je een korte weergave van de verschillende projecten. In de rondgang met de coaches leerden we hoe de teams op een verschillende manier het thema hadden opgepakt. Wijkbots met meer een sociale verbindende rol, verzamelen van wijkverhalen, inzet voor wijkbeslissingen en een meer meta-invulling om de wijkdiscussie lost te maken. Het leert hoe de Wijkbot kan inspireren en vooral ook bijdraagt aan het stellen van vervolgvragen.

De projectsite van ITD vind je hier.

Tony’s Buy and Share Market Booth
Dit team maakte een tweetraps wijkbot. Een staat bij een bloemenkraam op de markt en nodigt de klanten uit een van de bloemen aan de kleine wijkbot mee te geven met een boodschap voor iemand in de buurt. Deze kleine robot rijdt rond en vindt persoon. Deze wordt vervolgens ook gevraagd hetzelfde te doen. Nieuwe contacten worden gelegd.

My neighbor Co-bot
Dit team zet de wijkbot in bij het nemen van beslissingen over de toekomst van de wijk. De robot rijdt rond naar plekken om input op te halen over de wensen van bewoners. Drie bewoners bekijken tegelijkertijd de huidige situatie in een visualisatie van de omgeving, en via schuiven kunnen ze componenten toevoegen. Deze input kan door wijkplanners worden gebruikt.

E.C.H.O.
Dit team maakte een wijkbot om verhalen te verzamelen in de wijk. Het is een rondrijdende publicatiezuil die voorbijgangers vraagt eigen verhalen over de plek waar ze zijn toe te voegen. Dat gebeurt in een typische chat-dialoog die ook andere verhalen kan meenemen en combineren.

City of Bots
Dit team maakte een slimme manier om de wijk op een andere manier te bekijken, en ontwikkelde een tastbaar tentoonstellingsobject in plaats van de robots zelf. De bezoeker loopt met een camera door een schaalmodel van een wijk en komt daar verschillende themas tegen. Als later naar om het schaalmodel wordt heengelopen blijken er nog verhalen te zitten aan de andere kant.