Twee teams van het vak IUXD (interface & user experience design) van de Hogeschool Rotterdam hebben een concept voor de Wijkbot ontworpen, waarbij het uitgangspunt de wijk Cool Zuid was. Beide teams hebben op een eigen manier invulling gegeven aan de opdracht, veel getest en uiteraard de Wijkbot Kit (mini) gebruikt bij het prototypen.

We gaven de studenten hetvolgende mee: “In deze opdracht willen we jullie uitdagen na te denken over welke vorm de robot een rol kan spelen om de sociale eenheid in de wijk te versterken. Je kunt een functie voor de rol bedenken, en daarbij ook de digitale component bedenken. Ontwerp deze ook goed met de ruimte van de buurt in gedachte en functies die daarbij kunnen horen.”

Na onderzoek in de wijk en een uitgebreid ideation traject kwamen de teams uit op twee verschillende concepten. Team Negen010 bedacht Bard, een verhalenverteller en verzamelaar in de buurt.

Team High5! bedacht Moesie, een stedelijke robot die bezoekers van een community garden (moestuin) helpt contact te leggen en samen taken uit te voeren.

Het is er mooi te zien hoe de verschillende teams tot verschillende oplossingen komen. Door het gebruik van Wijkbot was het mogelijk om de interacties met de robots ook direct te testen.

Zo leerde team High5! dat Moesie niet een gereedschap moet zijn voor het werk in de moestuin (een automatische gieter of een schoffelaar), maar dat het veel beter een rol kan spelen om buurtbewoners samen taken te laten uitvoeren in de moestuin. De sociale functie is veel belangrijker. Naast een werkverdeler is Moesie een rondrijdende koffiecorner, de plek waar je verhalen met elkaar deelt. Het is een prachtig voorbeeld hoe een goed ontworpen robot een plek kan verwerven in een buurtgemeenschap.