Twee studententeams van de master Next Level Engineering van De Haagse Hogeschool toonden hun eind project 25 januari 2024 tijdens de eindmarkt in Delft Campus. Het was onderdeel van het vak Design and Prototyping. Vanuit het Cities of Things LAB010 project was een opdracht geformuleerd om de functies van de Wijkbot voor de markt te prototypen met behulp van Wijkbot Kit 2.0.

In de opdracht hebben we onderscheid gemaakt tussen twee doelen: de ene groep richtte zich op een toepassing direct gekoppeld aan het verzamelen van overgebleven grondstoffen voor het Grondstoffenstation. Het andere team heeft nagedacht over andere mogelijke ondersteuning van marktbezoekers, bijvoorbeeld die slecht ter been zijn.

De groepen hebben de mogelijkheden van de wijkbots onderzocht en onderzoek gedaan op locatie en met bewoners en werknemers op de markt. Daarmee zijn de twee projecten toegespitst.

Macro (Market Companion Robot) is gemaakt om grondstoffen te verzamelen. De groep heeft specifiek gekeken naar een manier om Macro een toegankelijk uiterlijk te geven. En ook gezocht naar verschillende verschijningsvormen.

Het team heeft daarbij ook gebruik gemaakt van de mogelijkheden extra functies te koppelen aan de kit via Arduinoboard. Zowel sensors om te een marktmedewerker met een speciale jas aan te volgen, als te reageren op bepaalde cues. Ook reageert de Macro op ingegooide materialen en heeft het een indicatie voor hoeveel vulling.

Shopper Buddy is gericht op bezoekers van de markt die slecht ter been zijn, en specifiek diegene die zich onzeker voelen alleen naar de markt te gaan omdat ze bijvoorbeeld beginnende dementie hebben. De Shopper Buddy maakt het mogelijk een rollator te vervangen en boodschappen te dragen voor de marktbezoeker. Het idee is dat de robot zowel de gebruiker volgt als kan leiden. Via een scherm en eenvoudige knoppen kunnen scenarios worden gekozen.

Beide groepen hebben veel aandacht besteed aan het testen op locatie met de prototypes. Zowel in de eerste ronde voor het scherpstellen van de vraag, als in de laatste fase om de definitieve ontwerpen te testen.