De Wijkbots waren goed vertegenwoordigd bij TH/NGS 2023, de jaarlijkse conferentie over de connected wereld en responsible design georganiseerd door ThingsCon. Op 15 december met een workshop en op de expositie bij de conferentie bij Het Nieuwe Instituut, en op 14 december een speciaal pre-event voor sprekers en andere betrokkenen, bij VONK, het innovatiecentrum van de gemeente Rotterdam.

Het thema van TH/NGS 2023 was Un/intended consequences; wat is de impact van de nieuwe slimheid, wanneer is een gevolg bedoeld of niet? Dit kwam ook terug in de opdracht voor de deelnemers van het pre-event.

Ruim 50 deelnemers werden verdeeld in 3 groepen. De vraag was een stedelijke robot te bedenken die een functie heeft voor de stad, maar ook onbedoeld gedrag kent.

De workshop was kort en een combinatie van actief samenwerken en ontmoeten. In een uur werd een snel iteratie gemaakt.

  • 14 december 2023, VONK Rotterdam
  • onderdeel TH/NGS 2023
  • workshops van 1 uur voor 50 mensen
  • 3 Wijkbots

Imagine that your team has been tasked with designing a robot that can help the municipality of Rotterdam in its day-to-day operations. The robot should be able to interact with citizens and municipality officials in a way that is helpful, efficient, and respectful. However, there’s a catch: the robot must also have a quirk or flaw that leads to unintended consequences. Use the WijkbotKit to build an unintended robot for the Municipality of Rotterdam. During the evening we’ll stage encounters with other teams’ robots and their makers to see what kinds of interactions emerge. Be creative, think outside the box! Go wild! Or be serious and critical, if you prefer.

Opdrachtbeschrijving “unintended Rotter-bots”