Het was feest op 10 januari; Afrikaander Wijkcoöperatie viert tienjarig bestaan. En het nieuwe Grondstoffenstation wordt geopend door wethouder Vincent Karremans. De Afrikaander Wijkcoöperatie was een bepalende partner in het Cities of Things LAB010 project waarin de Wijkbot Kit is ontwikkeld. Gezamenlijk met de denktank van bewoners werd Inzamelbot ontworpen en twee versies van prototypes gemaakt. Een van de Inzamelbots speelde een cruciale rol bij de openingshandeling.

De hele dag waren er festiviteiten in het Gemaal. Als onderdeel werd het project Cities of Things LAB010 getoond in een opstelling met uitleg, goodies, en drie verschillende Wijkbots. Uiteraard de Inzamelbot, maar ook de Robokast gemaakt om workshopmaterialen op te slaan, en een voorbeeld van de Krattenbot.

Tijdens de miniconferentie presenteerden we kort het project aan de aanwezigen. Naast een weergave van het project in de afgelopen twee jaar, lieten we ook een blik in de toekomst zien. Een van de leden van de denktank heeft het initiatief genomen om met Wijkbot een onderwijsprogramma te ontwikkelen voor lagere en middelbare scholen, in samenwerking met Stichting 010010. Meer daarover later vast meer!

Na afloop van de miniconferentie Inzamelbot nam alle aanwezigen mee van het Gemaal naar het Grondstoffenstation voor de officiële openingshandeling door de wethouder. Hij kreeg de eervolle taak de Inzamelbot symbolisch met spraakinstructies papieren deur te laten rijden en zo het gebouw officieel te openen.

We zien het CityLab010 project niet als een eindpunt, maar als een start voor meer initiatieven. Dat zullen we de komende maanden verder gaan invullen met de partners.

Zie impressie van de opening in video, en kijk ook naar het verslag van het College010 instagram-account.

Hieronder een weergave van de korte presentatie gegeven in de miniconferentie.

Expositie Wijkbots bij 10 jaar Afrikaander Wijkcoöperatie

Presentatie Wijkbot bij 10 jaar Wijkcoörperatie

Onderstaande slides zijn gepresenteerd tijdens de miniconferentie in Gemaal op Zuid op 10 januari 2024.

Het Cities of Things LAB010 project is ondersteund door CityLab010 en de partners zijn Stichting Cities of Things (penvoerder), Hogeschool Rotterdam, Afrikaander Wijkcoörporatie en Zeewaardig (namens Studio voor de Stad).

De oorspronkelijke doelstelling en verbeelding van het eindresultaat van het project: een LabKar die het mogelijk maakt om samen met de buurt co-design van relevante stedelijke robots te maken.

Al snel in het project is een prototypeplatform voor stedelijke robots gemaakt op basis van een hoverboard verbonden met een afstandbediening, en mogelijkheden andere elementen te koppelen zoals sensors.

Tijdens het project is dit doorontwikkeld tot de huidige Wijkbot Kit die een samenstelling is van een geoptimaliseerd platform, voorbeelden van add-ons zowel technisch als voor het vormgeven van de robots, software componenten, en een aanpak voor een workshop ‘civic prototypen’.

In het project zijn bijna dertig verschillende versies van de Wijkbot ontwikkeld in verschillende contexten. Het platform heeft daarin verschillende gedaanten gehad van de meest eenvoudige vorm (original) tot meer op maat gemaakte varianten (IBC 1 & 2) en uiteindelijk de Wijkbot Kit met degelijke basis en standaard maatvoering.

Tijdens het maken van de varianten was het testen op straat altijd integraal onderdeel van de aanpak, en is ook onderdeel van de ontwikkelde workshop.

Het Cities of Things LAB010 project was een samenspel van de denktank met bewoners van de Afrikaanderwijk, en het doorontwikkelen aan de Wijkbot door studentenprojecten, zowel technisch als functioneel.

De denktank heeft een ontwikkeling doorgemaakt waar bij de start we vooral de rol en nut van robots in een wijk als Afrikaanderwijk bespraken, en door het samen nadenken over de mogelijke functies tot randvoorwaarden zijn gekomen voor zowel de wederkerige relatie tussen mens en robot als de functie van de robot. Als Inzamelbot helpt de stedelijke robot om potentiële grondstoffen van de markt te verzamelen voor circulair gebruik, is het daarbij ook vooral een uithangbord voor die rol van het Grondstoffenstation. Daarnaast kan de Inzamelbot ook op een ander niveau inzamelen: buurtverhalen verbinden, gesprekken losmaken.

We zien het project als een eerste stap. Een eerste vervolgproject staat al in de steigers: het City Robotica spel gericht op scholieren. We plannen om in het komend jaar de plek van Wijkbot te continueren in een samenwerking met Afrikaander Wijkcoörporatie en door startfinanciering vanuit het project te reserveren voor nieuwe initiatieven. Word vervolgt!